Produktbeskrivelse – SkanDek

Produkt beskrivelse

SkanDek

De traditionelle SkanDek elementer med 200/300/350 mm kassebjælker kan anvendes til etagedæk og tagkonstruktioner uden væsentlige u-værdi krav.

SkanDek etagedækelementer er specielt egnet, hvor der anvendes lette konstruktioner, eller hvor andre omstændigheder kræver mininal egenvægt af et etagedæk. SkanDek er specielt velegnet, hvis en bygherre ønsker etageadskillelser i en eksisterende bygning. Med SkanDeks lette etagedæk konstruktion fra ca. 65 kg. pr. m2, vil det ofte være muligt, at anvende de eksisterende fundamenter.

8d33d8fbd1

Kassebjælker
451dd14bb0

De patenterede SkanDek bjælker kan produceres i tre højder 200, 300, 350 mm med et max spænd på 22 meter.

Bjælkerne udføres i to forskellige godstykkelser 1,5 mm og 2,0 mm.

Typebetegnelserne er lavet på en sådan måde, at de to første cifre angiver bjælkehøjden i cm og det efterfølgende tal angiver godstykkelsen.

Eksempel:

SD352; SD er en forkortelse af SkanDek
SD352; 35 cm bærebjælker
SD352; 2 mm. godstykkelse. 1= 1,50 mm godstykkelse

Dette giver ialt 6 kombinationer. SD201; SD202; SD301; SD302; SD351; SD352

Bærebjælkerne består af to profilerede skaller i galvaniseret stål. Der er i bjælken placeret skot pr. 3 meter og ved vederlagene er der altid placeret skot.

Reaktion: Reaktionskapaciteten er karakteristisk for godstykkelse 1,50 mm (SD201,SD301,SD351) = 18,98 kN, hvilket i middel konsekvens klasse giver en regningsmæssig reaktion på 17,25 kN pr. bjælke.

Ved godstykkelse 2,0 mm er reaktionen karakteristisk 33 kN, hvilket giver en regningsmæssigt reaktion på 30 kN.

Moment: Brudmomentet ligger fra karakteristisk 27,13 kNm op til 78,30 kNm pr. bjælke. Med andre ord, disse patenterede profiler har en stor styrke ift. deres egenvægt, som ligger fra 14 kg pr. lbm til 23 kg pr. lbm.

Der henvises til de forskellige beregningsprogrammer.

Med hensyn til punktlaster bør man kontakte SkanDek, hvor der laves en individuelt beregning på dette.

Bjælkerne kan leveres med pilhøjde og der vil være mulighed for, at få bjælkerne leveret med og uden isolering, alt efter kundens behov. De to profilerede skaller kan leveres med forskellige længder, uafhængigt af hinanden, hvorved man kan udføre f.eks. tynde stikspær, eller imødekomme en nem måde at fastgøre elementerne til vederlaget.

SkanDek-bjælkernes typer og geometri.

506abe321d

SkanDek GreenLine typer og geometri.

e9b8d31830

Bruges primært til tagkonstruktioner med U-værdikrav iht. BR15.

Mange kombinationsmuligheder.

SkanDeks etagedækelementer kan leveres med flere typer færdige og semi-færdige gulv- og loftbeklædninger.

Tværsnit i siden på tagelement.

1c0665b344

Gulvbelægninger:

 • Udstøbning + svalehaleplade.
 • OSB plade.

Kassebjælker og indv. isolering:

 • SD200 + 200 mm mineraluld.
 • SD300 + 300 mm mineraluld.
 • SD350 + 350 mm mineraluld.

Loftbeklædninger:

 • Dampspærre + galvaniseret ståltrapezplade.
 • Dampspærre + ståltrapezplade RAL 9002.
 • Dampspærre + perforeret ståltrapezplade RAL 9002.
 • Dampspærre + TF-20 + ståltrapezplade RAL 9002.
 • Dampspærre + TF-20 + perf. ståltrapezplade RAL 9002.
 • Dampspærre + stålforskalling.
 • Dampspærre + stålforskalling + 45 mm fastholdt mineraluldsbatts.

For at finde den løsning, som er bedst egnet til dit projekt, prøv da vores Bygselv etagedæk – SkanDek.

Udregn gulv elementer

Udregn gulv bjælker