Produktet

SkanDek er de største i branchen.

SkanDeks modulære stålelementer, der kan være op til 80 m2, skaber mulighed for, at optimere byggeriet på en helt ny måde.

Kombinationen af stor styrke og stivhed, med spændvidder op til 22 meter, åbner en lang række nye muligheder for alle beslutningstagere i købsprocessen. Her tænkes der på bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører.

I praksis betyder det, at der kan spares på de bærende konstruktioner. Dette reducerer byggeprocessen, samtidigt med at det giver arkitekten frie anvendelsesmuligheder, når der tænkes på indretning.

SkanDek kan monteres 8-10 gange hurtigere end et traditionel tag, uden at gå på kompromis med kvaliteten. SkanDeks produkter laves under skærpede forhold og vi sikrer os, at det færdige element opfylder de krav, som kunden måtte have.

Dette giver en rationel og økonomisk fordelagtighed, som afspejler sig i hurtigt og effektivt kvalitetsbyggeri, set ud fra en helhedsbetragtning.

Opbygget af uorganiske materialer.

Et skanDek element er opbygget af uorganiske materialer, hvilket sikrer bygherren, at der ved korrekt brug opnås et bæredygtigt element, som har en lang levetid. Dette er et af de parametre, som gør, at SkanDek oftest indgår i OPP-byggerier (Offentligt-Privat Partnerskab)

Følgende materialer indgår oftest i et SkanDek element. For at bygherren/arkitekten kan sikre sig det rigtige materialevalg, er her en kort materiale beskrivelse.

Fastsæt behovet.

SkanDek tilbyder to forskellige elementtyper – SkanDek og SkanDek GreenLine. Valg af type afhænger af behovet. SkanDek GreenLine er udviklet, for at imødekomme de skærpede U-værdikrav og vil derfor være det oplagte valg tiltagkonstruktioner, mens SkanDek er bedst egnet til etagedæk og tagkonstruktioner uden væsentlige U-værdikrav.