Adgangsveje: tilkørselsforhold

Adgangsveje: tilkørselsforhold

Tilkørselsforhold.

Pga. størrelsen af SkanDek-elementerne, er det vigtigt at de udførende og projekterende parter på et tidligt tidspunkt har gjort sig klart, hvordan tagelementerne kan komme frem på byggepladsen.