Tagterasser

654646

Figur 3.14.2: Eksempel på duo-tag, hvor membranen er placeret midt i isoleringen.

 

Ved projektering af tagterrasser og grønne tage, kan tjekliste i Annex A med fordel benyttes.

3.14.1 Kondensrisiko i omvendte tage og duotage I det omvendte tag er der kun én membran, idet tagdækningen i princippet også er dampspærre. I duo-taget skal isoleringen på oversiden af dampspærren normalt udgøre mindst halvdelen af isoleringen for at sikre, at membranen holdes fri for frost og kondens. Tykkelsen af det øverste isoleringslag skal dimensioneres i henhold til tabel 3.13.1.1. Hvis forholdet mellem isolering over og under tagmembranen i duotage er mindre end 1:1, må der normalt indlægges en dampspærre på oversiden af tagdækket, med mindre dette kan antages at være diffusionstæt i sig selv som f.eks. betondæk med udstøbte eller strimlede samlinger.

3.14.2 Tagterrasser Tagterrasser bør normalt udformes som omvendte tage og eller duo-tag så membranen ligger beskyttet. Tagmembranen kan så udføres med fald 1:100. Tagterrasser kan dog også udformes som almindelige retvendte, varme tage, forudsat at belægningen placeres på opklodsninger, så vandet kan løbe frit under belægningen. Tagmembranen skal i så fald have et fald på mindst 1:40. Belægningen kan bestå af betonfliser på flisefødder eller trædæk på strøer. Fliser udlagt i grus må normalt frarådes i forbindelse med retvendte, varme tage, idet membranen og inddækninger udsættes for kraftige påvirkninger ved skift mellem frost og tø, hvilket medfører stor risiko for revner og vandindtrængning.

65446

 

Figur 3.14.2.1: Tagterrasse, duo-tag, betonfliser på flisefødder. Flisebelægning og gruslag følger således stort set udetemperaturens variationer. Ved temperaturer under frysepunktet fryser gruslaget fast i den vandtætte membran og skift mellem frost og tø medfører bevægelser, som overføres til membranen. Herved er der risiko for sprængninger i såvel det vandtætte

 

Tagterrasser med DUO-tag Icopal Kombidug / To lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

87987979879

Specifikation nr.: 9.8-20 C

Taghældning
Min. 1:100, max. 1:20. Ved hældninger under 1:40 skal underlag oprettes med overbeton eller afretningsmørtel.

Isolering
Polystyren (EPS) 150 kN/m² (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag, evt. med kiler for opbygning af fald. Et lag Icopal Base 300 G udlægges løst med min. 50 mm overlæg modsat rettet næste lags overlæg. Underste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS udlægges løst, og fastgøres mekanisk i overlæg sammen med isoleringen.

Overlæg fuldsvejses.
Udlægges fliser umiddelbart efter membranen er pålagt, kan den mekaniske fastgørelse udelades. Se TOR anvisning 29 vedr. ballast. Mellemste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS påsvejses underste lag. Isolering Ekstruderet polystyren (XPS) 300 kN/m³ (tykkelse angives) udlægges løst i et lag. Øverste lag Et lag Icopal Kombidug udlægges løst med 5 cm overlæg mod fald.

Fliser
Fliser udlægges på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Fald 1:100 anbefales. Max. 5 mm fugeafstand mellem fliser. Vægt 150-200 kg/m².

Dampspærre Husk at angive om der skal udlægges