Kranringen Nørresundby

Kranringen Nørresundby

Projekt navn:Kran Ringen-Nørresundby
Projektets størrelse: 800 m2
Projektbeskrivelse: SkanDek har samarbejde med A.Engaard udført en del projekter, hvor bygherren har ønsket et tag som hurtigt kan monteres og lukkes. Herefter har bygherren monteres kalzip på taget. (metal-tag) .
SkanDek elementerne medvirker i det statiske system, da elementerne i sig selv har skivefunktion.
Projektdetalje: Når man ønsker et tag med stående false, så skal underlaget være stift. Tagkonstruktionen må ikke indeholde nogen former for organisk materiale, da der opstår kondens på undersiden af metaltaget, hvilket vil få fatale følger for tage der udføres i træ.
Opbygning: underpap, TF30 + isolering og galv ståltrapezpl. (BS30) til montering af nedhængt loft
Udført: maj 09
Bygherre: A. Enggaard
Arkitekt: A. Enggard
Ingeniør: A. Enggaard
Entreprenør: A. Enggaard