Inde klima

Inde klima

Dårligt indeklima skyldes ofte fugtige bygninger, hvilket giver gode vækstbetingelser for råd og skimmelsvamp.

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I bygninger kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter (organisk materiale). I huse kan det f.eks. være:

  • Træ.
  • Spånd- og krydsfinerplader.
  • Papireret på bagsiden af gipsplader.
  • Tapet.
  • Lim.


I et SkanDek element indgår der ingen af de overnævnte materialer
, hvorfor der IKKE kan forekomme uheldbredlige skimmelsvampe. SkanDek sikrer bygherren en lang levetid på bygningsdele, hvor SkanDek indgår – dette giver, på lang sigt, bygherren tryghed og en god økonomi.