Skivekræfter

Skivekræfter

cf1b7f5426Skivestabilitet.
SkanDek udmærker sig ved, at tag/etageelementerne oftest indgår i bygningens stabiliserende system, hvorved SkanDek Elementerne kan optage skivekræfter sammen med tagets bærende konstruktioner. SkanDek elementerne giver derfor en besparelse, da man undgår at etablere vindkryds i tagkonstruktionen. Dette giver en hurtig og effektiv montage.
SkanDek elementerne kan optage en regningsmæssig skiveforskydningskraft på 5 kN/m i begge retninger gennem tagpladen alene. Skiveforskydningskraften kan i særlige tilfælde forøges op til 10kN/m.

SkanDek kan via skivens stivhed overføre kræfterne til de stabiliserende gavle og facader. Ingeniøren skal sikre sig og beregne, at de underliggende konstruktioner, kan optage optage træk- og trykkræfterne –stringerkræfterne. Endvidere skal ingeniøren sikre sig at eksterne samlinger ligeledes kan overføre kræfterne til stringerne.
Ved vindpåvirkning vinkelret på bærebjælkernes spændretning kan elementerne optage begrænsede aksialkræfter.

Det er vigtigt at præcisere, at det er den rådgivende ingeniør som skal sikre sig, at forudsætningerne for skivevirkning er til stede iht. EC 3 del 1-3. Det er altid den rådgivende ingeniør, som skal anvise bygningens statiske system og opgive skivekræfternes regningsmæssige værdi til SkanDek. SkanDek kan ikke påtage sig ansvaret for, at den grundlæggende stabilitet ikke bliver overholdt, det påhviler alene bygherren og dennes rådgiver. Da SkanDek tagelementer er fordelagtigt til at optage skivekræfter stiller vi gerne vores kompetencer til rådighed.

SkanDek skal ved tilbuddets afgivelse have den statiske rapport fra ingeniøren, da det er dennes statiske rapport, som danner grundlag for, om SkanDek kan optage skivekræfterne eller ej.

Ingeniøren bør især være opmærksom på, at ovenlysene er placeret korrekt, samt at lange og smalle skiver undgås for at mindske vandrette deformationer af skiven.

Yderligere information omkring ovenlys og deres optimale placering klik her/ingenioer/ovenlys-og-deres-optimale-placering/

Tyndpladekonstruktioner Dimensionering efter DS 460 (uddrag).

Anvisningerne i denne lille vejledning kan hjælpe dig på rette vej, hvis du som rådgiver skal lave beregninger på skivevirkning i tyndpladekonstruktioner.