Bæredygtige komponenter

Bæredygtige komponenter

Bæredygtige tagelementer

Hvis du evaluerer SkanDek ud fra de forskellige certificeringsmetoder, er det klart, at vi kan tilbyde et bæredygtigt produkt, som dækker flere aspekter i alle de områder, som i dag definerer bæredygtighed. Da DGNB vil være den officielle certificerings metode i Danmark, er det indlysende, at holde SkanDek op imod dette. SkanDek sammen med DGNB-modellen

Det Sociale

Det sociale aspekt omfatter kvaliteter som arkitektur, sundt klima, blandt andet luftkvalitet og akustik.

SkanDeks elementer består udelukkende af uorganiske materialer, hvilket betyder, at der ikke er nogen skimmel og råd i strukturen på grund af utilstrækkelig ventilation. Det sikrer brugerne en sund luftkvalitet, som ikke giver anledning til sygdom.

Akustik er også af stor betydning for oplevelsen af rum og kan have en stor indvirkning på brugernes velbefindende. SkanDek kan tilbyde færdige lofter fra fabrikken, med god lydabsorption. Denne løsning sparer også i materialer.

Det økonomiske:

Økonomi og fleksibilitet er de mest relevante aspekter af vores produkter. Ved at bruge SkanDek er det muligt at spænde over længere end traditionelle tagkonstruktioner. Det betyder færre spær eller bærende vægge, der giver større fleksibilitet i forhold til indretning, men også mulig fremtidig omstrukturering af bygningens formål.

Ved at bruge SkanDek er giver det fornuft i økonomien. Ved at reducere, kan antallet af understøttende dele også give betydelige besparelser på fundamenterne og overordnet give større materielle besparelser. Desuden er også mulighed for at spare kile struktur, hvis du vælger SkanDeks løsning med plastik skum og tagplader på taget.En yderligere faktor for den samlede økonomi er montagetiden. SkanDek elementer er 8-10 gange hurtigere at montere end traditionele tage bygget på stedet. Det betyder en kortere byggeperiode og et hurtigere tæt tag, hvilket i sig selv betyder kortere tørretid – en ellers kostbar affære. Vedligeholdelses omkostningerne er også væsentlige SkanDek tilbyder en lang levetid og lav vedligeholdelse. De uorganiske materialer, som elementerne består af, betyder en lang levetid. Isoleringen er lavet af stenuld, som har en levetid på  over 50 år, mens stål har en levetid på flere hundrede år. Der er ikke behov for vedligeholdelse af tagkonstruktionen, kræver kun inspektion og vedligeholdelse.

Det Miljømæssige

De miljømæssige aspekter omfatter energiforbrug og genbrug af materialer. Komponenterne i SkanDek elementer er stål, stenuld, PE-folie og tagplader, der samles på en sådan måde, at de er nemme at adskille i de enkelte komponenter og genbruge. Det genvindingspotentiale der er i de enkelte komponenter er også stort, og der er allerede forskellige udviklingsprojekter af materialegenvinding.

Når det kommer til energiforbrug i bygninger, har Danmark valgt at investere væsentligt på at reducere U-værdien af de bygningsdele, for at opnå et lavere energiforbrug. SkanDek har, videre udviklet produkterne, så vi kan opfylde kravene prospektivt udi  isolerende egenskaber. Dette har resulteret i elementtypen SkanDek Green LIne, som gør det muligt at SkanDeks færdige elementer, har  en U-værdi helt ned til 0,08 W / m2K.

Teknisk kvalitet omfatter klimaafskærmning kvalitet og brandsikkerhed. På begge elementer har SkanDek bidraget positivt. De uorganiske materialer betyder som tidligere nævnt, at der ikke er problemer med råd og svamp, hvilket betyder en lang levetid for elementerne. Elementerne er ikke kun uorganiske, men endvidere er de heller ikke brandfarlige, det giver bygningens brugere større sikkerhed.

Kvalitet i Processen

Ved at opbygge på stedet, kan der ikke altid bruges standard løsninger, det kan resultere i fejl. Ved anvendelse af præfabrikerede byggesystemer, er der en højere gentagelsesgrad der sikrer kvaliteten af byggeriet.

SkanDek producerer elementerne på fabrikken under ordnede forhold. Vi har mere end 10 års erfaring og har udviklet et bygnings system, der fungerer. At elementerne er produceret på fabrikken betyder også, at vi ikke er afhængige af vejret, i forhold til at producere. Det kan være vigtigt for  konstruktionen  når taget skal være tæt hurtigt. Problemerne med dagens byggeri er ofte at finde i samlingerne SkanDeks store spænd på op til 22 m og element bredder på 3,5 m giver store ubrudte flader på op til 80 m2. Leveret på  stedet betyder færre samlinger, der skal foretages, som  kan forårsage problemer, hvis ikke dette bliver udført korrekt.