KS

Kvalitetssikring!

Kvalitetssikringen hos SkanDek.

SkanDek er en moderne produktionsvirksomhed, der proaktivt benytter kvalitetssikring gennem alle projektets faser:

 • Forslags- og salgsfasen.
  I denne fase indgår den ansvarlige sælger i en konstruktiv dialog med bygherres eller projektledelsens rådgivere, samt evt. de udførende parter. Omfang, funktionskrav og løsningsforslag skitseres og drøftes.
  Der udarbejdes en salgs-log, med liste over projektets kontaktpersoner, samt notater på hvad der er aftalt, med hvem og hvornår.
 • Projekteringsfasen.
  Når levererancekontrakten er godkendt og returneret til SkanDek, afholdes der en fysisk sags-overdragelse mellem sælgeren og projektafdelingen, der tegner og projektere på sagen. Projektafdelingen projekterer ud fra leverancekontraktens forudsætninger. Eventuelle afvigelser i forhold til det oprindelige udbudsmateriale/kontraktgrundlag, kan afklares mellem projekt- og salgsafdelingen samt kunden.
  Projektafdelingens KS-håndbog med kontrollister, udarbejdet som ISO 9000 indgår som det væsentligste værktøj. Salgs-loggen indgår i projektafdelingensprojekt-log, og opdateres løbende. Projektmedarbejderens KS gennemgåes af projektchefen, inden materialet sendes videre til næste fase. Projektloggen er et internt dokument der ikke udleveres.
  De færdige tegninger udsendes til godkendelse/kommentarer hos kunden og hans rådgivere.
 • Produktionsfasen.
  Efter at bygherren og dennes rådgivere har gennemgået og returneret tegningerne for produktionsgrundlaget, bliver produktionstegningernes opsætning gennemgået og gransket af den produktions-ansvarlige. Produktionstegningerne følger alle elementerne rundt til hver enkelt arbejdsstation, sammen med sporbarheds- og proceskontrol- skemaerne, og der udtages svejseprøver fra tagpappen/tagfolien. Sporbarhedsskemaerne underskrives med navn og dato af den enkelte produktionsmedarbejder, og afleveres til den produktionsansvarlige. Hvert enkelt tagelement nummeres og mærkes med kundens (ejerens) navn. KS-materiale sendes til kunden på en CD-ROM, når leverancen er leveret.


Bilag og links.