Kolt Sognegård

Kolt Sognegård

Projektbeskrivelse:
SkanDek har leveret tagelementer til Kolt Sognegård. Sognegården er opført nord for kirken, bag præsteboligen og orienteret ud mod det åbne land, der skråner svagt mod vest.
Bygningen er disponeret med en ensidig tagflade, som spænder mellem to murede og hvidmalede bygningskroppe. Mellem disse bygningskroppe er der etableret et meget lyst og imødekommende „torverum“ i sognegården. I „torverummet“ er der placeret en række mindre rum – som små pavilloner, beklædt med lyse træplader, opsat med markante mørke fuger og med en vandret orientering. De to murede bygningskroppe indeholder henholdsvis møderum, der kan sammenlægges til et stort, og en række kontorer til sognets medarbejdere. De små pavilloner rummer toiletter, garderobe og køkken.
Sognegården var nomineret til præmiering i 2006.