Effektive lydforhold

Effektive lydforhold

Støj har en stor indflydelse på elevernes indlæringsevne! Støj reducerer faktisk børn indlæringsevne med op til 20%. Dette faktum gør, at man ved nyere skolebyggerier har særlig fokus på efterklangstid og luftlydisolation.

Efterklangstiden måles i sekunder. Jo længere efterklangstiden er, jo større er ekkovirkningen. Valget af gulve, vægge og lofter har – ligesom lokalets areal og rummets volumen – stor indflydelse på efterklangstiden. SkanDeks absorption mæssige egenskaber bidrager til en god efterklangstid og dermed et godt arbejdsmiljø. SkanDek har i samarbejde med Dan Hoffmeyer fra Delta udarbejdet et lydabsorptions-program. Programmet giver beslutningstageren specifik mulighed for at indtaste rummets krav/specifikationer til akustik. Endvidere har vi sammen udviklet og testet detaljer, der reducerer lyden mellem klasselokaler mere end, hvad erhvervs- og boligstyrelsen har fastsat.