Iselinge Skolen

Iselinge Skolen

Projektnavn: Iselingeskolen

Bygherre: Vording Kommune
Arkitekt: A/S
Ingeniør:
Entreprenør:
Udført: 2010

Projektbeskrivelse: SkanDek har samarbejdet med Lyngkilde A/S og CASA Arkitekter og senere hen G.V.L. entreprise omkring løsningsmuligheder for renovering udskiftning af tagkonstruktionen. I projekteringsfasen har der været stor fokus på at optimere byggeprocessen, således man i ombygningsperioden kan anvende skolens undervisnings faciliteter som hidtil. Endvidere har der været konstant fokus på totaløkonomien, således man i teamet sikrede sig at de valgte løsninger kunne holde sig inde for projektrammen. Det samlede budget blev overholdt – G.V.L. Entreprise – samlet tilbud, lå næsten 10 millioner under bevillingen.
Når renoveringen af tagkonstruktionen står færdigt vil man have en uorganisk konstruktion som giver Vordingborg kommune den tryghed at der fremover ikke kommer uforudsigelige omkostning omkring udbedring af skimmelsvampeangreb. Vordingborg Kommune får en skole med en lang levetid og som kræver minimal vedligeholdelse

Projektdetalje: Montagetiden var/er et vigtigt issue for entreprenør og de projekterende. Gulvkonstruktionen og øvrige bygningsdele kunne ikke tåle fugt, hvorfor man hurtigt og effektivt fjernede de gamle trækassetter og monterede derefter SkanDek elementerne. Montagetiden for fløj 5 var én arbejdsdag.SkanDek indgår i det statiske system, hvor trapezpladen overfører skrivekræfterne til det statiske system. Ovenlysene og deres placering afviger væsentligt fra DS446, hvilket gjorde at SkanDek sammen med Lyngkilde fik optimeret det statiskesystem, således man rent arkitektonisk kunne bevare samtlige ovenlys. Udfordring lå i at bygningen skulle regnes efter de nye euro-code normer, hvorfor der skal regnes med ekstra snelast, hvilket fik stor indflydelse på de underdimensionerede fundamenter. Ved at anvende SkanDek elementer, så kunne man i hele bygningen benytte de eksisterende fundamenter. Udfordringen lå i at man flere steder var nødsaget til at kun spænde 7 meter; ligesom trækassetterne. Hvor det var muligt valgte man at leve ét element som kunne spænde over 3 klasselokaler, hvilket gav en elementlængde på 22 meter.

Opbygning Underpap, TF30,SD300 bjælke/45 mm isolering på regler fastholdt med glødefri ståltråd