Enterprisegrænser

Enterprisegrænser

  • SkanDek dimensionerer låsepladerne, således at SkanDek kan virke som skivefunktion.
  • SkanDek dimensionerer skruer og skudsøm til befæstigelse, til beslag/stringere.
  • Beslaget og stringere skal dimensioneres af ingenør.
  • Fastgørelse/ankre til øvrige konstruktioner påhviler alene bygherrens rådgiver.

Entreprisegrænser

For at imødekomme problemstillingerne omkring hvad bygherren skal sikre sig fra sine rådgiver, er dette beskrevet under fremgangsmåden ved projektering, hvorefter SkanDek leverer en statisk rapport omkring elementerne, og deres opbygning. Her kan ingeniøren drage fordel ved, at se et eksempel af en statisk rapportudført af SkanDek.

Bemærk at rapportens udseende kan varriere, alt efter kompleksiten i de forskellige sager, herunder de forskellige beregningsprogrammer eller bæreevnetabeller, der ligeledes bliver anvendt.

Statiske rapporter kan rekvireres til jeres ordrerelaterede sager. Her bør det præciseres at beregningsprogrammer/ bæreevnetabeller som ligger on-line på nettet ikke skaber grundlag for den statiske rapport.