Grønne tage

Grønne tage

002

Et grønt tag kan bruges som et design element; enten som kontrast i et tæt bymiljø, eller taget kan passe ind i det omkringliggende grønne landskab.Moderne grønne tage bliver mere udbredt; og med god grund:

Positive effekter af grønne tage.

Grønne tage

har en positiv effekt på urban landskaber ved at udnytte potentialet med at skabe rekreative og grønne områder i et urban-miljø Det skaber et naturligt miljø med flora og fauna, som ikke kun giver visuele oplevelser, men selve tilstedeværelsen af grønne områder har vist sig at reducere stress.

  • Regnvands ledning.

Grønne tage har vist sig at være en effektiv strategi for mængden og kvaliteten af regnvand ledning. Omfattende grønne tage kan tilbageholde 85% af den maksimale regnvandsafledning i de første par timer af et regnvejr, og kan reducere den samlede aledning med 60%. Ved at forsinke og reducere regnvand afledningen, kan grønne tage effektivt reducere risikoen for oversvømmelser og overløb, hvilket reducerer presset på det eksisterende kloaksystem. (Kilde: Moran 2004).

  • Støjreduktion.

Grønne tage reducerer både intern og ekstern støj. Jo højere densitet jo bedre lydisolering. Grønne tage er særligt effektive til at dæmpe lyd, især ved lave frekvenser. En omfattende grønt tag kan dæmpe lyden inde i bygningen med 40 dB, mens et intensivt grønt tag kan reducere lyden ved 46-50 dB. (Kilde: Peck).

  • Holdbare konstruktioner.
    Grønne tage kan forlænge levetiden
  • Indeklima Et grønt tag kan bidrage til et bedre indeklima, da væksten isolerer tag og loft mod overophedning på grund af solens stråler. Grønne tage reducerer også luftforureningen ved at sænke de ekstreme sommertemperaturer.
  • U-værdi. Grønne tage giver en bedre U-værdi end et traditionelt tag.
  • Drift og vedligeholdelse: Et velgennemført grønt tag hjælper med at reducere vedligeholdelse på taget

Hvis hældningen er over 10 grader, kan  det grønne tag ofte sikres mod at skride; f.eks. i form af et armeringsnet eller andentfriktionsmæssig underlag.

Fordele ved de uorganiske materialer i taget

Installation af et grønt tag er ikke altid uden problemer. Den generelle holdning hos, Byggeskadefonden Dansk Byggeri og Statens Byggeforskningsinstitut er, at de store mængder vand, der ophobes i det grønne tage, kan forårsage fugtproblemer. Byggeskadefondens fraråder at bygge grønne tage direkte oven på trækonstruktioner.

SkanDek består udelukkende af uorganiske materialer, og dette betyder at råd og svamp ikke kan komme ind i elementet. Det gør at SkanDek er det mest egnede tagelement  for grønne tage. Et godt udført grønt tag også minimere vedligeholdelse på taget, når vækstlaget beskytter. SkanDek fås også med en speciel UV-bestandig tagdækning membran som fungerer som rod barriere

20f54ad408

Sea West, wellness og swimmingpool. SkanDek elementer med intensiv sedum græs, bygget som et “duo-tag”

To typer drænlag, der lægges oven på tagmembranen, under vækstlaget. Ofte bliver plastik-bakkerne brugt ved lav taghældning, mens kunststof-nettet bliver brugt ved stor taghældning.

Grønt tag kan kombineres med solceller.