SkanDek

SkanDek

Kassebjælker

De patenterede SkanDek bjælker kan produceres i tre højder 200, 300, 350 mm med et max spænd på 22 meter.

Bjælkerne udføres i to forskellige godstykkelser 1,5 mm og 2,0 mm.

Typebetegnelserne er lavet på en sådan måde, at de to første cifre angiver bjælkehøjden i cm og det efterfølgende tal angiver godstykkelsen.

Eksempel:

SD352; SD er en forkortelse af SkanDek
SD352; 35 cm bærebjælker
SD352; 2 mm. godstykkelse. 1= 1,50 mm godstykkelse

Dette giver ialt 6 kombinationer. SD201; SD202; SD301; SD302; SD351; SD352

Bærebjælkerne består af to profilerede skaller i galvaniseret stål. Der er i bjælken placeret skot pr. 3 meter og ved vederlagene er der altid placeret skot.

Reaktion: Reaktionskapaciteten er karakteristisk for godstykkelse 1,50 mm (SD201,SD301,SD351) = 18,98 kN, hvilket i middel konsekvens klasse giver en regningsmæssig reaktion på 17,25 kN pr. bjælke.

Ved godstykkelse 2,0 mm er reaktionen karakteristisk 33 kN, hvilket giver en regningsmæssigt reaktion på 30 kN.

Moment: Brudmomentet ligger fra karakteristisk 27,13 kNm op til 78,30 kNm pr. bjælke. Med andre ord, disse patenterede profiler har en stor styrke ift. deres egenvægt, som ligger fra 14 kg pr. lbm til 23 kg pr. lbm.

Der henvises til de forskellige beregningsprogrammer.

Med hensyn til punktlaster bør man kontakte SkanDek, hvor der laves en individuelt beregning på dette.

Bjælkerne kan leveres med pilhøjde og der vil være mulighed for, at få bjælkerne leveret med og uden isolering, alt efter kundens behov. De to profilerede skaller kan leveres med forskellige længder, uafhængigt af hinanden, hvorved man kan udføre f.eks. tynde stikspær, eller imødekomme en nem måde at fastgøre elementerne til vederlaget.

SkanDek-bjælkernes typer og geometri.