The childhouse Rytterkilden

Børnehuset Rytterkilden

Byggeriet er en kombineret om- og tilbygning af den tidligere Red Barnet vuggestue og børnehave og udgør en samlet enhed for hele vuggestue- og børnehaveområdet i Hybenvejkvarteret i Horsens.

Den 1600m2 store institution, der er blandt de største i Horsens, huser 6 børnehavegrupper, 4 vuggestuegrupper og et dagplejegrupperum. Den grænser op til Rytterkildedalen, et fantastisk område med både skov og natur, som institutionen kan benytte sig af til udflugter.

Birch & Svenning har arbejdet meget med at få gode grupperum med lys og luft til at fungere som et hele, sammen med fordelingsrummet. Der er arbejdet med bløde buer og afrundede hjørner af hensyn til funktionalitet, rumoplevelse og lysfordeling.

Den eksisterende daginstitution/børnehave på 980 m2er delvist blevet nedbrudt med 473 m2, og den nye børnehave, på i alt 1123 m2 i ét plan, er blevet opført i forbindelse med den eksisterende bygning. Den eksisterende og ikke nedbrudte del er blevet ombygget.

Projektdetalje:

Med baggrund i ønsket om en kort byggeperiode, er der anvendt præfabrikerede betonelementer til bærende vægge og præfabrikerede stålkassetter til tagkonstruktion, således at bærende vægge og tagkonstruktion kunne udføres på kun 2 uger.

Der er arbejdet med varierende former for ovenlyskupler, helt op til 1,8 m i diameter, for at sikre gode dagslysforhold overalt i børnehuset.