Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammer

SkanDek er proaktive! – Altid et opdateret beregningsprogram – tilpasset til ingeniørens behov

SkanDek har valgt at imødekomme ingeniørens krav om at det skal være hurtigt, nemt og effektivt at dimensionere SkanDek elementer, hvorfor der er lavet specifikke beregningsprogrammer til forskellige konstruktionstyper.

Beregningsprogrammerne er udført på en sådan måde, at den angiver hvilke nogle dimensioner, der overholder de indtastede krav, samt hvilken dimension, der er mest omkostningsoptimal ift. stålforbruget.

Det er SkanDeks vurdering, at disse beregningsprogrammer, er nemmere at arbejde med fremfor de traditionelle bæreevne tabeller, man kender fra andre byggeleverandører. Ved anvendelse af excel arkene får ingeniøren mulighed for, at variere på alle parametrene på en gang, hvilket ikke vil være muligt, ved anvendelse af bæreevnetabeller.

Hvis der skulle opstå tvivlsspørgmål, eller man føler sig usikker omkring benyttelse af de forskellige beregningsprogrammer, så kontakt os på tlf. 96525296 eller skandek(at)skandek.dk

BEMÆRK, at programmerne IKKE må gemmes på ens egen server/PC. SkanDek opdaterer jævnligt disse programmer, hvorfor fejl og mangler mv. ikke er ansvarspådragende for SkanDek. Beregningsprogrammerne kan IKKE anvendes i den statiske rapport! Beregningsprogrammerne kan kun bruges til at vurdere, om SkanDek egner sig i den konkrete sag.

Ved ordre på SkanDek udføres der beregning på det konkrete projekt.

Rigtig god fornøjelse.

Bilag

  • Tabeller over udtræk- og forskydningsbæreevne på skruer og skudsøm.