U-Værdi

U-Værdi

SkanDek elementer består af helt op til 98% isolering, hvilket bidrager væsentligt til en god U-værdi, men mængden af stål har også indflydelse på elementernes varmeledningsevne. Forudsætningen for, at kunne lave en præcis U-værdiberegning er derfor, at man først udarbejder en bæreevneberegning, med skyldig hensynstagen til:

 • Spændvidde.
 • Deformation, for variabel last.
 • Last fra installationer.
 • Egenvægt.
 • Nyttelasten.
 • Snelast.
 • Sneophobning, ækvilant.
 • Sneophobning, maksimalt.
 • Brandkrav.

Ud fra bygherrerådgiverens krav til æstetik, design og lastplaner, kan SkanDek dimensionere hvor mange SkanDek bjælker, der skal i elementerne, og herudfra bestemme U-værdien.

SkanDek rådgiver om hvilken opbygning og tykkelse, der økonomisk set er mest optimal ud fra rådgiverens krav.

Kontakt vores salgsafdeling for mere information.

Nye skærpede krav

Nye Skærpede krav.

Hvor det iht. BR95 ofte var nok med 15 cm ubrudt isolering kl. 37, skal man efter BR15 ofte bruge tilsvarende 50 cm isolering, – altså mere end 3 gange så meget, som for blot 15 år siden, hvor de første typer af SkanDek blev udviklet.

For at følge med de skærpede krav, har SkanDek udviklet SkanDek GreenLine, en elementtype med forbedret U-værdi. SkanDek opererer derfor nu med to typer elementer, med forskellige forudsætninger.

Når man som rådgiver eller entreprenør vælger, at arbejde med SkanDek, er det derfor vigtigt, at afgøre U-værdikravet på et tidligt tidspunkt.

De traditionelle SkanDek elementer bruges til etagedæk og tagkonstruktioner, hvor der ikke er væsentlige krav til energiramme og U-værdi.

SkanDek GreenLine er derimod velegnet til lavenergibyggeri, idet vi her kan tilbyde en færdig tagkonstruktion, med U-værdi helt ned til 0,08 W/m2K.

Nedenfor: Snit i tagudhæng, med farvelagte minimums-tykkelser på kondens- og kuldebroisolering.

Kuldebroer og kondensisolering.

Udkragede bygningsdele fra opvarmede bygninger, skal isoleres mod kuldebroer, så der ikke opstår varmetab, samt dannelse af kondens i og på de invendige lofter. Kondens kan medføre fugtskader på bygningsdelene samt dårligt indeklima.

Ved projektering af tagudhæng, er der en række punkter man skal huske:

 • SkanDek anbefaler, at man isolerer udkragede tyndpladedele med minimum 30 mm isolering.
 • Ved opsætning af blød minerauld mellem forskalling, som kuldebroisolering, bør man etablere en vindspærre, så isoleringen ikke blæser i stykker. Vindspærren skal tætnes med egnet fugemasse.

Kondensisolering på taget.

SkanDek anbefaler, at der altid monteres minimum 30 mm trykfast isolering på taget, som kondensisolering. Hvis tagfladen er med ensidigt fald, kan SkanDek levere elementerne med den trykfaste isolering monteret fra fabrik. Ved kileopbygning på pladsen, anbefaler SkanDek, at entreprenøren monterer 30 mm trykfast isolering, som underlag for kileopbygningen.

Ovenfor: Tværsnit i to tagelementer med hhv. tre og fire SkanDek-bjælker, begge med 30 mm trykfast kondensisolering på tagpladen. Det nederste tagelement har 20 mm trykfast mineraluld over loftpladen, af hensyn til lyd- eller brandkrav.