Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed.

SkanDek har fokus omkring de skærpede krav, der stilles til klimaskærmens lufttæthed.

Et SkanDek element har en stor flade, hvor hvert element dækker op til 80 m2 i et løft. Når man arbejder med store flader så vil dette, alt andet lige, give væsentlige færre samlinger, hvorved der automatisk opnås en kraftig reduktion af “sprækker” imellem elementerne. Ser man på øvrige byggematerialer, så vil det give en reduktion på 20-30 % af samlinger, hvilket har en positiv afsmittende effekt på totaløkonomien.

Jf. SBI 214 “klimaskærmens lufttæthed” så ligger udfordringerne med at tætte elementsamlinger ude på byggepladsen. Til de skærpede krav bør arkitekten have fokus på arbejde med “store tagflader”, så klimaskærmens lufttæthed kan overholdes.