SkanDek

SkanDek

Etagedæk og tagkonstruktioner uden U-værdikrav

De traditionelle SkanDekelementer af typerne SD200, SD300 og SD350 er velegnede til etagedæk og tagkonstruktioner uden isoleringskrav.

SkanDek er udviklet på et tidspunkt, hvor isoleringskravet til tagkonstruktioner var væsentligt lavere end det er i dag. De traditionelle SkanDek elementers U-værdi, uden efterisolering, er derfor ikke længere tilstrækkelig i forhold til de gældende krav til tagkonstruktioner.

Varmeledning gennem en SkanDek bjælke.

De traditionelle SkanDek bjælker er bygget op som et kasseprofil, bestående af to skåle, der er valset af tyndpladestål. De to skåle er samlet med en clinchning.

Ved denne clinchningsmetode dannes der en kuldebro gennem bjælkesiderne, og idet stål har en meget høj varmeledningsevne, har det stor indflydelse på elementets samlede U-værdi.

Nedenstående illustration er fra beregningsprogrammet HEAT2, som beregner varmegennemstrømningen gennem konstruktioner. Illustrationen viser, hvorledes varmen og kulden trækkes ind i konstruktionen.

Varmestrømning igennem mineraluld og tyndpladeprofiler, beregnet med beregningsprogramet HEAT2.