Om grønne tage samt tjekliste.

Om grønne tage samt tjekliste

 

  • Det er altid bygherrens rådgivere og leverandørens ansvar at sikre, at underlaget er korrekt konstrueret og fremstillet i forhold til den valgte vegations type. Bygherrens rådgiver og leverandører er lige ansvarlige for beskrivelsen af D & V på de grønne tage.
  • Tag membraner skal være af god kvalitet.Tagdæknings højder langs tilstødende bygninger skal være tilstrækkelige, dvs. 150mm over overfladen af tagbeklædningen.
  • Alle belægninger skal være af rustfrit stål.
  • Undgå at bruge organiske materialer, som ved blot et par lækager vil reducere tagets levetid.
  • Membranerne skal være i stand til at modstå det mikro bakteriele miljø, som forekommer i jorden. Tabet af blødgørere i PVC-holdige folier som følge af det terrestriske miljø, kan forårsage stivhed og revnedannelse i membranen. Der er PVC folier til rådighed med additiver, der forhindrer nedbrydningen af blødgørere på grønne tage. Kontakt producenterne for mere information.
  • Sørg for, at belægningen ikke fryser til membranen, for at sikre, at membranen ikke brister på grund af temperatursvingninger. Frysning og revner forårsaget af mekaniske bevægelser, kan undgås ved at installere en glidende folie af typen HDPE og et ikke-vævet, eller, på intensive grønne tage, installere et minimum på 50 mm af ekspanderet polystyren.
  • Deformation: Det er vigtigt, når der designes et grønt tag, at dine beregninger tager hensyn til de differentierede bevægelser. Et grønt tag kan veje mellem 50 til 120 kg pr m2, så denne permanente belastning skal placeres på taget, før du begynder at installere skillevægge. Dette reducerer de bevægelser, som teleskopiske løsninger skal kunne optage.