Tagudhæng

Tagudhæng

Udkragning for tagudhæng.

At kunne lave store slanke tagudhæng uden generende søjler giver en lethed til byggeriet. Med SkanDek er dette muligt.

SkanDeks tyndplade bærebjælker kan med fordel udkrages for tagudhæng. Normalt kan tagelementerne udkrages fra 2,5 til 4,0 meter, afhængig af type og belastning.

Læs mere om mulighederne for udhæng med SkanDek og SkanDek GreenLine.

Projektering af tagudhæng.

Ved projektering af tagudhæng, er der en række punkter, som man skal huske:

  • Udkragede bygningsdele fra opvarmede bygninger, skal isoleres mod kuldebro, så der ikke opstår varmetab, samt dannelse af kondens i og på de invendige lofter. Kondens kan medføre fugtskader på bygningsdelene, samt dårligt indeklima. SkanDek anbefaler, at man isolerer udkragede tyndpladedele med minimum 30 mm isolering.
  • Ved opsætning af blød minerauld mellem forskalling, som kuldebroisolering, bør man etablere en vindspærre, så isoleringen ikke blæser i stykker. Vindspærren skal tætnes med egnet fugemasse.