Kirkecenter i Skanderborg

Kirkecenter i Skanderborg

Projektbeskrivelse:
Højvangens Kirkecenter i Skanderborg blev indviet i december 2010. Kirkecentret rummer 730 kvm. med kontorer, konfirmandlokaler og fællesfaciliteter. Kirkecentret er et hus for hele sognet med plads til en række forskellige aktiviteter. I kirkecentrets største rum bliver der plads til ca. 190 mennesker, når de 3 konfirmandsale lægges sammen. Derudover bliver der en kontorfløj for alle præsterne i sognet. Huset er bygget op omkring et stort gårdrum, hvor foyer/gang ligger ud til og forbinder de øvrige rum i huset. Der er store glaspartier ud mod gårdrummet.

Projektdetalje:
Beskrivelse af SkanDeks rolle, elementopbygning, montage tid eller specifikke begrundelser for valg af SkanDek.