Tjekliste til montering

Tjekliste for montering

Tjekliste til montering

Denne tjekliste skal betragtes som vejledende, hvorfor SkanDek A/S ved evt. mangler mv. ikke kan gøres ansvarspådrivende.

Klik her hvis du ønsker tjekliste som PDF.

 1. Kontakt vores produktiontekniske afdeling ang. læsseplan SENEST 3 arbejdsdage før montering. Klik her og send en mail til PTA , hvorefterlæsseplan udarbejdes-OK ?
 2. Check og mål bygningen op. Husk at lave krydsmål -Ok?
 3. Marker, inden montering, modul af elementerne på vederlagene -Ok?
 4. Sikre dig at stringere/stålbjælker er placeret korrekt til fastgørelse af SkanDek elementerne -OK?
 5. Oplæg det første element – Brug ekstratid på at sikre dig at dette element er placeret korrekt -OK?
 6. Sikre dig at vederlaget min. er 100 mm -OK?
 7. Fastgør elementet med enkelte skudsøm i hver ende -OK?
 8. Benyt afstandsklods for at opnå den korrekte afstand mellem elementerne, der bør være ca. 16 mm luft imellem samlingerne -OK?
 9. Forsæt pkt. 6-8 til man støder op imod væg.
 10. Sikre dig at elementerne bliver ordentlig fastgjort til de stabiliserende vægge -Ok
 11. Skyd SkanDek elementerne fast efter de foreskrivninger der er oplyst i montagemappen, fra SkanDek -Ok?
 12. Ved længdesamlingerne skal man sikre sig at bethyl båndet klæber så dampspæren er tæt mellem elementerne -OK ?
 13. Ved enden af elementet og hvor elementer støder op mod en væg, skal man sikre sig af overlægget af dampspæren bliver fastgjort korrekt jf. SkanDeks montagemappe -OK?
 14. Efterisoler ved længdesamlingerne og monter derefter låseplader efter montagemappens foreskrifter -OK?.
 15. Monter i længdesamlinger Trykfast isolering (20 mm el. 50 mm) jf. forskrifterne- OK?
 16. Brand underpap i længdesamlingerne eller strimmel folien -OK?
 17. Afslut og isoler endeelementerne, hvorefter der monteres et L-beslag af 3 meters længde til vederlag af trapezplade -OK?
 18. Ilæg isolering og opbyg modfalskiler fra murkrone hvorefter underpap brændes på eller folie svejses
 19. Ved paptage skal der altid være 2 lags pap under og overpap.
  Ved Folie tage (Protan) er 1 lag tagfolie nok, dog skal der altid kalkuleres med ekstra folie ved modfalskiler/udsparinger mv.

Det er vigtigt at præcisere, at et tag ALDRIG må efterlades uden det er strimlet. Tag SKAL være tæt og lukket ved arbejdsdagens ophør.

Ved oplægning i regn bør man strimle længdesamlingerne inden man forsætter med at oplægge elementerne.

God Arbejdslyst

Skudpistoler.

Der findes mange egnede skudpistoler på markedet til svær montage. De mest udbredte skudsøm og pistoler til fastgørelse af SkanDek-elementer er fra hhv. Hilti og Spit.

Hilti DX 76.

Afløser for DX 750. Passer til bl.a. X-ENP-19 L-15 skudsøm. Enkelt- skudspistol. Sømmet indføres i mundingen og fastholdes af magnet. Patronmagasinet (strips m. krudtladning) føres ind i patronkammeret på siden.

Spit RH 2300.

Passer til skudsøm af typen Spit PPS HSBR14. Lille enkelt- skudspistol med tromlemagasin for automatisk fremføring af drivladning. Relativt kraftigt rekyl.

Spit RH 525L.

Passer til skudsøm af typen Spit PPS HSBR14. Enkeltskudspistol. Kan benyttes opretstående og med magasinslange- studs. Relativt svagt rekyl.