Folie – 1 lags tagløsning

Tagfolie

Tagfolie.


Tagfolie-membraner bruges traditionelt på “flade” tag- konstruktioner og er meget egnet til præfabrikerede elementer, da det er en et-lagsløsning, der kun kræver færdiggørelse af samlinger efter elementmontagen.

Ved flade tage skal forstås, at der er et naturligt fald på min. 1:40 i konstruktionsopbygningen. Generelt er folie bedst egnet til tage, hvor der ikke forekommer et væsentligt antal udsparinger i tagelementerne.

Fordelen ved folie er, at den reducerer lukketiden på taget og lukningen med folie er særdeles velegnet til det barske nordiske klima.

Tagfoliens overflade består af et skridsikkert mønster, og fås i flere forskellige farver.Standardfarverne er koksgrå, lys grå og sort (ring for mere information).

Kvalitet.

Produktet kan fastgøres mekanisk til ethvert underliggende element og varmluftsvejses i samlingerne uden brug af åben ild (dvs. ingen brandfare eller flammespredning). SkanDek anvender Protan´s PVC-tagfolie, som kan monteres under mange forskellige temperatur- og vejrforhold og produktet er stort set uberørt af temperaturudsving gennem produktets levetid.
Protan´s kvalitetsstyringssystemer revideres uafhængigt i.h.t. ISO 9001, og egne laboratorier med højeste internationale kompetencer sikrer, at produktet kontinuerligt har den bedste standard.

Miljø.

Protan´s tagfolie udmærker sig ved en meget lav miljøpåvirkning i produktionen. Ufarligt indhold og genbrug prioriteres højt. Produktet er let (ca.
1,5 kg/m2) og har derfor lavt forbrug i livscyklus, lav CO2 udledning gennem
mindre transportomkostninger og lavt montageforbrug (ingen gasforbrug og åben ild) på taget. Protan tagfolie kan sendes til regenereringsfabrikker i Norge og Tyskland hvor materialet kan genanvendes.

Protan giver op til 15 års produktgaranti.

Bilag.

Folie-overlæg i på den ene side af tagkassetterne, muliggør hurtig lukning af længdesamlingerne.

Close-up af folie-overlæg og låseplade i længdesamling. Før overlægget svejses tæt, udlægges der 50 mm TF-plade til udnivelering.

Princip for inddækninger med tagfolie.

Maskine til varmluft-svejsning af tagfolie.