Normer/Certificering

6c53077418SkanDek elementerne beregnes efter 1. januar 2009 ud fra reglerne i de nye Eurocodes (EC), hvor der tages udgangspunkt i følgende Eurocodes:

  • EN 1990: EC 0: Basis of structural design/Sikkerhed
  • EN 1991: EC 1: Actions on structures/Last
  • EN 1993: EC 3: Design of steel structures/Stålkonstruktioner

Ad EC 0: I henhold til DS 409:1998 er lastkombinationerne og partialkoefficienterne ændret. Partialkoefficienten på nyttelast er nu 1,5, hvor den før var 1,3.

Ad EC 1: I henhold til DS 410:1998 er der kun sket en lille ændring af vindlast og snelast. Ved tilfælde med sneophobning skal man dog være opmærksom på, at denne nu kan blive langt større end tidligere. Værdier for nyttelast er sænket i sammenhæng med, at partialkoefficienten er øget.

Ad EC 3: EC 3 indeholder alle regler gældende for stål. I modsætning til tidligere er der således ikke længere en seperat tyndpladenorm, da denne nu er en del af EC 3. (Afsnit 3.3)

Bemærk:

Det er vigtigt at understrege, at de tidligere danske konstruktionsnormer (DS 409 – DS 451) og de tidligere DS/ENV-udgaver af Eurocodes ikke længere må anvendes.