Isolering

Isolering

Egenskaber.

Stenuld isolerer både mod varme og kulde, og er derfor effektivt isoleringsmateriale til at spare på varmen og holde en behagelig temperatur i bygninger.

Hovedbestandelen i SkanDek elementerne er isolering. Volumemæssigt, ligger isoleringsmaterialet andel over 98%, hvilket opnås ved, at de patenterede bjærebjælker er fyldt ud med A-Batts isolering. Imellem bærebjælkerne er der ligeledes placeret isolering. Isoleringshøjden ligger fra 200 mm til 350 mm alt efter hvilken bjælke bjælke dimensionen man benytter. Derudover leveres færdige tage med en trykfast isolering på oversiden af trapezpladen.

Ovenfor: Tværsnit i to tagelementer med hhv. tre og fire SkanDek-bjælker, begge med 30 mm trykfast kondensisolering på tagpladen. Det nederste tagelement har 20 mm trykfast mineraluld over loftpladen, af hensyn til lyd- eller brandkrav.

Brandsikkert.

SkanDek anvender stenuld, som isoleringsmateriale, da det er vores vurdering, at det er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale. Ikke alene kan materialet ikke brænde, men det kan tåle temperaturer på over 1.000 oC uden at smelte. Dette giver sammen med SkanDeks uorganiske produkter en sikkerhed hvis uheldet er ude, da en konstruktion med stenuld vil holde væsentlig længere end øvrige isoleringsmaterialer.

Lydisolerende.

Isolering med stenuld giver også et bedre indeklima, fordi stenuldens opbygning med luftfyldte hulrum, der indbyrdes er i forbindelse med hinanden, giver materialet gode lydabsorberende egenskaber. Hermed er stenuld det bedste isoleringsmateriale i forbindelse med lydreduktion. SkanDek kan levere elementer som har en ekstra lydreduktion, ved at anvende en trykfast isolering på undersiden af bærebjælker, hvorefter den perforerede trapez placeres.

Miljø.

SkanDek anvender stenuld, som isoleringsmateriale, da sten er en de naturressourcer, mennesket har fået allerstørst udbytte af igennem tiderne.

Den proces, der bruges til at fremstille stenuld, er en menneskeskabt kopi af et af naturens mest imponerende fænomener: Vulkanudbruddet. Til fremstilling af stenuld anvendes der energi, dog allerede efter tre uger er miljøballancen vendt fra negativ til positivt. Endvidere foregår fremstilling af Stenuld på miljøcertificerede fabrikker, hertil kommer at Rockwool genbruger langt hovedparten af deres isoleringsmaterialer fra returordninger, hvilket er skånsomt for miljøet.

Garanti.

Der ydes 5 års produktgaranti hos Roocwool.
Isolering lavet af stenuld har en lang levetid, hvis det ikke på nogen måder bliver opfugtet. Hvis stenuld ikke kommer i berøring med fugt, så har det en livscyklus på over 50 år, hvilket er harmoni SkanDek´s livscyklus.

Produktdata.

Trykfasteplade er en meget stiv og hård plade, der er fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld. Anvendelse:TF-Plade anvendes som 1-lagsisolering og som øverste lag oven på trapezpladen, i de konstruktioner, hvor konstruktionen i sig slev har hældning. Se bygselv.

Varmeledningsevne λD = 39 mW/mK EN 12939
Fladekompression 80 kN/m² EN 826

Flexi A-Batts.

Produktet Flexi A-Batts er halvstive isoleringsbatts fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld.
Anvendelse afl Flexi A-Batts anvendes til varmeisolering af SkanDeks tagelementer /etageadskillelse

Tekniske egenskaber Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 12939

Mærkning.

Alle stenulds-podukter som bliver anvendt SkanDek´s elementer er CE-mærket iht. DS/EN13162.

Bilag.