Ovenlys og deres optimale placering

Optimal placement of skylights

Ovenlys og skivekræfter.

Når der anvendes tyndpladematerialer af stål til skivevirkning, er der i henhold til DS446:2000 nogle geometriske krav til ovenlys, som skal være overholdt for, at der kan regnes med skivevirkning i konstruktionen. I henhold til EC 3 er disse regler lempet, idet kravene er anført som: “Åbninger indtil 15 % af det relevante område kan accepteres, hvis detaljerede beregninger berettiger dette.”

SkanDek’s erfaring er, at der ikke er problemer med skivevirkning i henhold til de gamle regler i DS 446, og hvis disse bliver overholdt, er det således ikke nødvendigt med en uddybende eftervisning af skivens bæreevne. Overskrides disse regler, vil det derimod være nødvendigt med en mere detaljeret og kompleks beregning for, at eftervise skivevirkningen i SkanDek elementerne.

Vejledende krav til ovenlys, deres placering og geometisk størelse i henhold til DS446:2000:

  • Randzone på 25 % af skivens mindste sidemål, hvor der ikke må placeres ovenlys. Dvs. 0,25*22 m = 5,5 m.
  • Max areal af ovenlys på 15 % af skivens areal. Dvs. 0,15*60 m*22 m = 198 m2.
  • I snit parallelle med skivens sidelinier, må ovenlysenes samlede bredde ikke overstige 25 % af skivens bredde i den pågældende retning. Dvs. max samlet bredde af ovenlys på 0,25*22 m = 5,5 m og max samlet længde af ovenlys på 0,25*60 m = 15 m.
  • 1,5b<L<4xB – bør overholdes.

På nedenstående figur er den pågældende bygningsgeometri vist, hvor randzonen er angivet med stiplet. De viste ovenlys er 2,75 m x 1,2 m, hvormed de overholder de geometriske krav.
I dette tilfælde er det bygningens ydervægge, som er de stabiliserende vægge.

Links og downloads.

Klik på billedet og få alle ovenlys detaljer som pdf