Lang levetid – OPP bygninger

Offentlig Privat Partnerskab.

Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er en relativt ny samarbejdsform i dansk regi. Det karakteristiske ved denne samarbejdsform er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af et anlæg eller en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver koblet i ét samlet udbud.

OPP projekter adskiller sig fra traditionelle offentlige projekter, idet der sker en overdragelse af driftsrisici over en længere kontraktperiode, der typisk vil strække sig over 20-30 år.

SkanDek skaber tryghed for den private bygherre, idet der i SkanDeks produkter kun indgår materialer, som har en lang levetid. Det er helt klart SkanDeks overbevisning, at kvaliteten af bygningerne bliver bedre, når de, der bygger, selv skal eje og drive bygningen i 30 år.

Hvis man tænker langsigtet og rationelt byggeri, er SkanDek en oplagt leverandør.

Vildbjerg Skole er det første byggeri i Danmark, hvor OPP-entreprisen blev anvendt. SkanDek leverede hele tagkonstruktionen til skolen.

Endvidere har SkanDek leveret tagelementer til Ørstedsskolen i Rudkøbing, som også er en OPP-entreprise.

SkanDek stiller gerne sin kompetance til rådighed, hvis du enten som privat eller offentligt bygherre overvejer at udbyde/indgå i Offentligt Privat Patnerskab.

Læs artiklen - OPP vildbjergskole