Fremgangsmåde ved projektering af SkanDek

Fremgangsmåde ved projektering af SkanDek

Projektering med SkanDek.

Ved anvendelse af SkanDek elementer skal ingeniøren inden projektering af elementerne komme med følgende input:

 • Statisk rapport
  • Egenlast, vindlast, snelast herunder evt. sneophobning, evt. nyttelast
  • Statisk system for både lodrette og vandrette kræfter
  • Nedbøjningskrav
  • Krav til egenfrekvens/acceleration for etagedæk

Der skal i den statiske rapport være redegjort for det statiske system, herunder placering af stabiliserende vægge eller vindkryds samt skivekræfternes størrelse, for at sikre at der ikke er tvivl om den statiske virkemåde.

SkanDek dimensioneres til at kunne overføre skiveforskydningskræfterne, men der skal placeres separate stringere, hvilket ikke er en del af SkanDeks leverance. Beregninger af stringere, og disses fastgørelse til det stabiliserende system, påligger ligeledes ingeniøren.

SkanDek står efterfølgende for:

 • Beregninger af SkanDek elementer ud fra de oplyste laster
 • Dimensionering af befæstigelser til vederlag/stringere
 • Evt. udarbejdelse af statisk rapport for SkanDek elementerne, som kan anvendes som et tillæg til den statiske rapport for bygningen

Hvis der ønskes et overblik over de muligheder, der opnås ved at anvende SkanDek elementer kan beregningsprogrammerne for etagedæk og tagkonstruktioner med fordel anvendes.

For tagkonstruktioner kan man med fordel anvende programmet til inddeling af bærelinier til at fastlægge bærelinier og spændretning, da programmet tager højde for den mest økonomiske inddeling.