Fastgøring af SkanDek til stinger

Fastgøring af SkanDek til stinger

Stringere omkring skivefelter.

Når SkanDek anvendes som skive, så kan SkanDek elementerne som tommelfingerregel optage en regningsmæssig skiveforskydningskraft på 5 kN/m i begge retninger. I særlige tilfælde kan elementerne overføre op til 10 kN/m i begge retninger, men dette kræver en mere deltaljeret beregning, samt kriterier for bygningens anvendelse.

Fastgørelse af tagskive.

Ved fastgørelse af tagskiven i stringeren, er afstanden fra skive til underlag af stor betydning for skivens stabilitet. På SkanDeks elementer er det den øverste trapezplade, der fungerer som skive og derfor bør afstanden herfra til stringeren være mindst mulig.

Der er væsentlig forskel på højden af de traditionelle SkanDek elementer og SkanDek GreenLine. Derfor anbefaler vi forskellige detaljeløsninger for fastgørelse til stringeren, for de to elementtyper. Se de respektive undermenuer i rullemenuen til venstre.

Instøbningsdele.

SkanDek kan fastgøres med skudsøm til indstøbte 6 mm stålskinner, eller med selvskærende skruer eller skudsøm til indstøbte Halfen HTU-skinner.

Fastgørelse til indstøbt stålskinne og stringerkræfter.

Den mest anvendte konstruktion for montage af SkanDek-elementer til betonkonstruktioner, er skudmontage til gennemgående indstøbte stålskinner (vanligvis 6 x 100 mm). Stringervirkning i betonelementerne kan bl.a. være svejsede samlinger, stålvinkler eller hårnålesamlinger.

Normalt foreskriver SkanDek skudsøm som Hilti X-ENP-19-L15 eller Spit PPS HSBR14.

Samling til gavle og stabiliserende vægge.

Ståltagelementer samles til gavle med montagevinkler. Såfremt montagevinklerne skal optage stringerkraften, skal vinklerne udføres som gennemgående profil. I de tilfælde hvor kantbjælken i SkanDekelementet er dimensioneret til at optage stringerkraften, er der kun behov for mindre beslag.

Låseplader i interne samlinger.

Låsepladerne binder tagelementerne sammen internt, for at opnå skivestabilitet.

Tabeller over udtræk- og forskydningsbæreevne på skruer og skudsøm.

Datablad på HV18 ståltrapezplade. Ståltrapezpladen har en karakteristisk flydespænding på 350MPa, jf. Eurocode 3, DS/EN1993-1-3.