Certificering

Definition på bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed dækker over mange aspekter indenfor byggeri og der er mange måder, at anskue bæredygtigt byggeri på. Der har indtil nu ikke eksisteret en ensrettet anskuelsesmetode i Danmark og der har derfor været en tendens til, at vælge den metode, som man fandt bedst egnet til de enkelte projekter.

Begreber som klimavenlig, energibesparende og CO2 neutral er ofte blevet dff6a119f8brugt til at beskrive bæredygtigt byggeri, men bæredygtighed er mere end blot det ene eller det andet og de nævnte begreber er blot enkeltstående områder under bæredygtighed. Bæredygtighed skal ses som et samspil mellem tre områder; Det sociale, Det økonomiske og Miljøet, og de tre områder skal vægtes lige.

Certificering:

Forskellige certificeringsmodeller for bæredygtigt byggeri er i de senere år blevet anvendt i højere grad. Især den amerikanske LEED model og den britiske BREEAM model har været populære.

Gennem vores britiske samarbejdspartner Eurobond er SkanDek blevet vurderet i forhold til BREEAM. Her scorer SkanDek høje point og ses som et positivt tillæg til bæredygtigt byggeri.

46ac89dac2

DGNB model

Green Building Council Denmark har i længere tid arbejdet på en fælles certificeringsmodel for dansk byggeri og de er nu kommet frem til, at tilpasse det tyske DGNB system til danske forhold. I denne model vurderes byggeriet, udover på de tre områder; Det sociale, Det økonomiske og Miljøet, desuden på områderne; Teknisk kvalitet og Kvalitet i processen.

Sammenlignelig bæredygtighed

Alle certificeringsmodellerne har det til fælles, at jo flere aspekter man dækker og jo flere tiltag man implementerer i byggeriet, jo mere bæredygtigt bliver byggeriet. Vælger man færre tiltag, skal de til gengæld vægte højere. Hvis man f.eks. vælger kun at overholde minimumskravet til isolering i konstruktionerne, kan det blive nødvendigt med f.eks. flere solceller, for at overholde energirammen.

Link til Green Building Council US, der varetager LEED certificering.

Link til BREEAM’s hjemmeside.

Link til Green Building Council Danmark, der varetager DGNB Danmark certificering.