Ståltrapezplader

Ståltrapezplader

SkanDek’s ståltagelementer kommer med en galvaniseret ståltrapezplade på tagsiden, samt evt. en synlig trapezplade på loftsiden.

214764482a
372105e897

Tagplader.

Trapezpladen er fastskruet på tværs over SkanDek-bjælkerne, og dens funktion er at bære den øverste tagdækning og tagisolering, samt at optage de vandrette laster i tagskiven sammen med SkanDek-bjælkerne (skiveforskydningskræfterne).

Loftplader.

Loftpladerne er 18 mm høje. Standardfarven til synlige lofter svarer til en hvid RAL 9002, mens trapezplader som underlag for nedstroppede lofter er blank-galvaniserede.008982aa43

Ønsker kunden synlige blanke loftplader, anbefaler vi at man bestiller pladerne med en grå lakering i stedet, da forbudet mod stoffet Chrom-6 i galvaniserings-processen gør, at der kan forekomme mælkehvide plamager på overfladen som følge af fugtpåvirkning.

Under profileringen af ståltrapezpladerne, afsætter valserne en tynd olie- hinde. Såfremt loftpladerne skal efterlakeres, skal overfladen derfor affedtes og renses.

Vedligeholdelse.

Pladerne kan vaskes med en almindelig blød børste og fx autoshampoo. Der må aldrig benyttes slibemidler, ætsende kemikalier, højtryksspuling eller hårde børster.
Til fjernelse af eksempelvis asfaltbelægninger på synlige lofter, anbefales det at man benytter produkter, der normalt anvendes på autolak. Start på et mindre synligt område, for opnå den rigtige dossering, så man undgår lakskader.

Kondens-stop.

I visse miljøer kan det være hensigtsmæssigt at undersiden af loftpladen er beklædt med et kondens-absorberende materiale. Kondens-stop der påsprøjtes skal udføres in situ, da det kan falde af under håndteringen i vores produktions- anlæg. En løsning med færdig filt-beklædning som kondens-stop under vores loftplader, er under udarbejdelse.

Miljø.

Ståltrapezpladerne kan omsmeltes og genanvendes.

Datablad på HV18 ståltrapezplade. Ståltrapezpladen har en karakteristisk flydespænding på 350MPa, jf. Eurocode 3, DS/EN1993-1-3.

Perforerede ståltrapezplade fås som lydabsorptionsklasse B og D.

Synlig lofter leveres med inddæk-ninger. Lysninger og inddækninger i ovenlys kan tilvælges.