Beregninger

Beregninger

79ac37b17eNår vi siger at SkanDek har skivefunktion, så er elementerne i stand til at virke som en skive, der kan overføre vindlaster, der virker i skivens plan.

Tager vi et klasisk eksempel og antager, at der kommer vind på skivens endekant som en ensfordelt last, vil dette medføre et tryk i skivens ene side – hvor tværlasten trykker ind på skiven og et træk i skivens modsatte side. I daglig tale kaldet stringerkræfter. Disse stringerkræfter skal optages af stringere, som det alene påhviler den rådgivende ingeniør at dimensionere. SkanDek skal dokumentere, at skivekræfterne kan overføres til stringerne, hvorimod den underliggende konstruktion er ingeniørens ansvar.

For at SkanDek kan imødekomme at elementerne, i et givent tilfælde, kan bruges som skive, så bør det præciseres, at SkanDek ved tilbuddets afgivelse SKAL have den statiske rapport, hvor de forskellige reaktioner er vist på en last plan.

Ved fastgørelse af skivens to langsgående kanter, som bliver understøttet af dækskiven af ydervægge/tværgående vægge, skal ingeniøren sikre sig at disse bliver befæstiget korrekt, og at det underliggende materiale kan optage det tryk/ træk som der måtte være (Vist med pile)

Det præciseres at fastgørelse til træ ikke er den optimale løsning.