Konkurrencedygtig

Konkurrenceevne

Når SkanDek elementerne leveres som store elementer, store spændvidder og hurtig byggetid, betyder det en samlet økonomisk konkurrencedygtig totalløsning, hvor der er væsentlige besparelser på de
bærende konstruktioner, fundamenter m.v.
Kommunerne og forsikringsbranchen bør i den henseende tænke langsigtet. Anvendelse af SkanDek tagelementer giver økonomisk sikkerhed og tryghed.