Lyd

Lyd

Lyd og indeklima.

Hvad angår det akustiske indeklima, så skal bygningskonstruktionerne dimensioneres og udføres, så de yder en tilstrækkelig lydisolation mellem tilgrænsende rum og i forhold til eksterne støjkilder. Endelig er tilfredsstillende akustiske forhold i de enkelte rum betinget af, at der på rummets overflader anvendes materialer, som har en tilstrækkelig lydabsorption til at sikre den nødvendige lydregulering.

Lydabsorption

SkanDek-elementet kan udføres med en perforeret loftbeklædning samt med lydbatts, som har gode lydabsorberende egenskaber. Dette er en effektiv og billig måde at reducere støjgenerne i et arbejdslokale. At-vejledning A.1.16 fra Arbejdstilsynet indeholder bestemmelserne med de krav, der stilles til “Akustik i arbejdsrum”.

Kravene angives som grænseværdier for efterklangstid eller ækvivalent lydabsorptionsareal og beregnes på baggrund af lydabsorptionskoefficienten. Materialets lydabsorption er et udtryk for, hvor stor en del af den indfaldne lydenergi der absorberes pr. fladeenhed.

Lydabsorptionsklasse D.

SkanDek standardelement med perforeret trapezplade på undersiden.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til DS/EN ISO 11654:1997: aW = 0,40 (LM). Absorptionsklasse: D.

Lydabsorptionsklasse B.

SkanDek standardelement med lydbatts og perforeret trapezplade på undersiden. Lydbattsen er beklædt med filt, for at undgår drys.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til DS/EN ISO 11654:1997: aW = 0,80. Absorptionsklasse: B.

Op til 52 dB luftlydreduktion R’w over skillevæg med træbetonlofter.

SkanDek har fået foretaget målinger på luftlydreduktion på et skoleprojekt, hvor ståltagelementerne fortsatte kontinuerligt fra et klasseskel til et gangareal. Måleresultatet viste en luftlydreduktion R’w på 52 dB, og overholdder dermed kravene i BR 08, med en luftlydreduktion R’w på 48 dB. Lydreduktionen forudsætte omhyggeligt udførte lufttætte samlinger med fugemasse mod dampspærre samt opsætning af gipsplader, der skal fuges mod loftets begrænsninger.

Op til 58 dB luftlydreduktion R’w over lejlighedsskel.

Lydmålinger foretaget på nogle rækkehus i Vallensbæk, viste at omhyggelige tætninger langs gipsloftets begrænsninger i lejlighedsskel med kontinuerlige ståltaglementer, gav en luftlydreduktion R’w på 58 – 59 dB.
Kravet i BR 08 er på 55 dB.

Rapporter og dokumentation på lyd.

Links vedr. lyd.

ydlofternes kurver samt absorptionsklasser