Kort byggetid

Kort Byggetid

SkanDeks patenterede tagelementer imødekommer bygherrens krav om, at renovering/nybyggeri skal foregå hurtigt og effektivt uden, at det får konsekvenser for elever og lærere.
Man opnår kort byggetid ved, at anvende færdige ståltagelementer, der leveres med færdig tagdækning, isolering, dampspærre og loft. Et SkanDek element kan dække op til 80 m2, hvorved man får monteret 1000- 1500 m2 tæt tag pr. dag. Bygherren får derved lukket taget hurtigt og effektivt, og man undgår de problemstillinger og skader, som bygninger får, når de har stået åbne i længere tid i byggeperioden. Hurtig lukning giver store fordele ved såvel nybyggeri, som ved renovering af eksisterende tagkonstruktioner.

SkanDeks patenterede tagelementer er tilpasset nøjagtig til den projekterede opgave. Kort byggetid opnår man, ved at anvende