Tagpap

Tagpap

Tagpap er flere forskellige typer bitumenholdige membraner, der ofte anvendes som to-lagsløsninger, med en underpap i bunden og en kraftigere overpap på toppen som færdig tagbeklædning.

Underpap på TF-30

Underpap på færdig tagisolering.

 

Tagelementer der oplægges med hældning, kan med fordel leveres med 30 mm trykfast tagisolering og en underpap klar til strimling. Ved denne form for opbygning, sparer man den ene af de to arbejdsgange på byggepladsen med at udlægge de to lag tagpap. Totalt set er dette ofte en billigere løsning, end at udlægge kileskåren isolering og efterfølgende to lag pap ude på byggepladsen. SkanDek anvender oftest en underpap af typen PF-3000.

Underpap fastgjort til trapezplade.

Tæt tag før udlægning af tagisolering.

Til vandrette tage bliver SkanDek’s elementer leveret med en underpap med svejste overlæg og mekanisk fastgjort til ståltrapezpladen. Tagelementerne skal umiddelbart herefter strimles i ende- og længdesamlinger, således at taget er tæt i byggeperioden.

Som afslutning, skal entreprenøren udlægge min. 30 mm trykfast isolering, hvori der indbygges fald mod afløb. Den færdige tagisolering færdiggøres herefter med et folie- eller paptag.

Kvalitet.

Bitumen er et udbredt og velkendt materiale, der har været brugt siden oldtiden til tætning af bl.a. krukker, huse og skibe, da det ikke kan opløses af vand.

Under produktionen af tagelementerne, bliver der udtaget svejseprøver, der indgår, som en del af SkanDek’s kvalitetssikring. De mekaniske fastgørelser ned i ståltrapezpladen, bliver dimensioneret efter vejrforholdene. Den PF-3000 underpap som SkanDek anvender, er armeret med en polyester-filt.

Miljø.

Tagpap består primært af bitumen, som igen består af kulbrinter. De øvrige fyldstoffer i tagpap består af bl.a. sand, slagger, polyester og skiffer (overpappen). Bitumen er udvundet af råolie, men da kulbrinterne er bundet i selve bitumen, bidrager disse ikke til en øget CO2 -udledning, – modsat den olie, der bliver raffineret til brændstof for forbrændingsmotorer.

Tagpap bliver i stigende grad genanvendt. Meget rene tagpaprester kan omsmeltes til nyt tagpap, mens andre bitumenrester bliver genbrugt i bl.a. vejasfalt. Dette mindsker behovet for boring efter ny råolie.

Moderne tagpap-membraner har en forventet levetid på op til 25 – 30 år.

Bilag.

Underpap på TF-30, mekanisk fastgjort til ståltrapezplade.

Allerhuset på Københavns havnefront. Tagelementerne blev leveret med TF-30 og underpap, og til sidst færdiggjort med metaltag.

Strimling med underpap i længdesamlinger, før udlægning af kileskåren isolering.