Fugt

Fugt

Uventilerede bygningsdele bør udføres i uorganiske materialer.

SkanDek er uventilerede elementer, hvor de bærende dele, imellem dampspærren og tagmembranen, består af galvaniseret stål. Modsat fx. træ, som kan suge vand og give næring til skimmelsvampe, er galvaniseret stål et uorganisk materiale, uden disse problemer. Samtidig kan Rockwool, der bruges som isoleringsmateriale i elementerne, kun indeholde en lille mængde fugt, (max 8 gram pr. kubikmeter) da Rockwool ikke har nogen kapillarvirkning.

Uventilerede tage udført i stål og mineraluld (med en diffusionstæt dampspærre, samt kondensisolering under en diffusionstæt tagdækning) henregnes fugtteknisk til såkaldte lunkne tage, da der vil være en lineær variation i temperaturen, fra tæt-på-udetemperatur ved oversiden til tæt-på-indetemperatur ved undersiden af elementerne.

Hvorfor uventileret?

Det er uhensigtsmæssig, at ventilere ståltagelementer, da kold luft udefra vil nedkøle tyndplade-profilerne og dermed give varmetab, samt evt. kondens på loftsiden.

Fugtteknisk fungerer SkanDek som et lukket system, hvor den smule fugt, der altid vil være i en konstruktion, vil vandre op og ned afhængig af temperaturforholdene.

Svømmehaller.

Svømmehaller er et specielt aggressivt og fugtigt miljø, og her bør man være særlig opmærksom på kondens og dugpunkt i tagkonstruktionen.

SkanDek kan godt bruges som tag over svømmehaller. Man skal dog være opmærksom på, at det meste af tagisoleringen skal ligger på den kolde side af dampspærren, for at undgå kondens.

Kølehuse.

SkanDek er også velegnet til kølehuse, som modsat svømmehaller har lave temperaturer og lav luftfugtighed. Derfor skal konstruktionsopbygningen være omvendt i forhold til svømmehaller.

Isoleringen skal som altid ligge på den kolde side af dampspærren og ved kølehuse vil det være på den indvendige side.

I de tilfælde hvor ståltagelementerne skal ligge i et særligt aggressivt miljø, eller hvis dampspærren ligger højt oppe i konstruktionen, har SkanDek allieret sig med det Rådgivende Ingeniørfirma Bygge- og Miljøteknik A/S (BMT) til at udføre de fugttekniske beregninger.

Fugtteknisk gennemgang af SkanDek ståltagelementer.

SkanDek har fået det rådgivende ingeniørfirma Bygge- og Miljøteknik A/S (BMT) til at lave
FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER
på forskellige typer af eksisterende tagkonstruktioner, med SkanDek ståltagelementer.

I deres rapport konkluderer BMT:

“I de undersøgte tagkonstruktioner er der ikke fundet tegn på fugt i elementerne, og der er ikke fundet indikationer på, at der tidligere har været fugt i elementerne. De besigtigede elementer har således ikke været opfugtet på noget tidspunkt”.

Kirstinehøj
Målt RF: 58,7 – 64,4%
Administration, lager og produktion.
Elementet fremstår uden synlige spor efter fugt og alle ståloverflader er blanke. Isoleringen i elementet er tør.

Hadsund skole
Målt RF: <100%
Skole og kantine.
På oversiden af elementet mellem den udvendige isolering og elementet ses der spor efter vand. Alle overflader inde i elementet fremstår blanke og uden tegn på fugt. Isoleringen i elementet fremstår tør.

Svømmebadet Nordvest, Silkeborg
Målt RF: <100%
Svømmebad.
Elementet fremstår uden synlige spor efter fugt og alle ståloverflader er blanke. Isoleringen i elementet er tør.

Egå Gymnasium
Målt RF: 55,4 – 60,3%
Skole.
Elementet fremstår uden synlige spor efter fugt og alle ståloverflader er blanke. Isoleringen i elementet er tør