Projekteringsydelser

Projekteringsydelser

Fordeling af projekteringsydelser.

Koordinering.

Der er typisk mange aktører under projekterings- og udførelsesfasen. Derfor er det nødvendigt med en projektkoordinator til at varetage sammenhængen mellem de mange aktiviteter, tidsplaner, organisationsplaner, kommunikationslinier og beslutningsprocesser. Oftest vil det være bygherrens rådgiver der har ansvaret for den overordnede koordinering.

SkanDek Tagelementfabrik vil på lige fod med de øvrige elementprojekterende, fremsende materiale til gennemsyn hos projektkoordinatoren. Sidstnævnte skal sikre sammenhængen mellem de øvrige aktører og elementprojekterende, og eventuelle kommentarer efter gennemsynet skal være sammenhængende og entydige.

SkanDek udarbejder alle tegninger i CAD-programmer ud fra rådgivernes digitale tegninger.

Tegningsmateriale der altid udføres af rådgiverne:

 • Konstruktionstegninger (plan, snit og detaljer i AutoCAD-format).
 • Arkitekttegninger (plan, snit og detaljer i AutoCAD-format).
 • Statiske beregninger for byggeriet (lastplaner og beskrivelser).
 • Beskrivelser af overflader, brandkrav, indbygningshøjder mv.


Tegningsmateriale som udføres af SkanDek:

 • Produktionstegninger af stål-tagelementer.
 • Nummererede tagelementplaner.
 • Samlingsdetaljer for SkanDek-elementer, ud fra rådgiverens tegninger.

Dimensioneringsansvar.

 • Skive- og facadelaster:
  Iht. rådg. ing.
 • Stringere og stringerkræfter:
  Iht. rådg. ing. (f.eks. randstringere rundt om skivefelter).
 • Montage ned i beton:
  Iht. rådg. ing. (f.eks. betonankre).
 • Montage ned i konstrk. stål:
  Iht. SkanDek (f.eks. skudsøm eller skruer ned i stålspær eller indstøbte stålskinner).
 • Montage ned i træunderlag:
  Iht. rådg. ing. (bemærk notat vedr. skivevirkning i tyndpladekonstruktioner på træunderlag, i BKI DS446, s.23 – 24 (1986)).
 • Fastgørelse ind i SkanDek:
  Iht. SkanDek (f.eks. selvskærende skruer fra side-beslag).
 • Interne elementsamlinger:
  Iht. SkanDek (f.eks. låseplader og løse ståltrapezplader for lukning imellem ståltagelementer).
 • Eksterne samlinger:
  Iht. rådg. ing. (f.eks. beslag på siden af ståltagelementer, til overføring af skivekræfter samt sidebæring).

Bilag og links:

 • SkanDek’s vejledende Tilbudsbeskrivelse (rev. 20. april 2009).
 • SBi-anvisning 223, dokumentation af bærende konstruktioner. “Hensigten med anvisningen er at skabe et ensartet og konsistent grundlag for udformning og kontrol af den statiske dokumentation ved projektering af bygværkers bærende konstruktioner”.