Sikkerhed på taget.

Sikkerhed på taget

Holdere til rækværk.

SkanDek kan i dag levere stålelementer med formonterede holdere, der passer til 35 mm kvadratiske gelænderstolper (sceptre). Ifølge Arbejdstilsynets praksis må man kun benytte personlig faldsikring (liner) i 4 mandetimer pr. arbejdsopgave, hvorfor de formonterede rækværksbeslag gør at man hurtigt kan sikre tagets randzoner med gelænderstolper og lægter. Beslagende sidder pr. max. 1,7 m i elementenderne og pr. max. 1,5 m på siderne af elementet.

Installation af faldsikring med liner.

Det er vigtigt at bygherrens rådgivere under projekteringsfasen husker, at der ofte skal etableres faldsikring på taget for inspektion og vedligeholdelsesopgaver på taget.

Poster for faldsikring vil ofte være forankret med væltepløkker ned igennem den øverste 18 mm ståltrapezplade. Hullerne for væltepløkkerne kan monteres overalt hvor der ikke er bærende SkanDek-bjælker nedenunder. Derfor bør tagdækkeren udmåle og afmærke disses placering inden taget lukkes.

Faldsikring af udsparinger.

Over udsparinger kan SkanDek’s stål- tagelementer leveres med 18 mm ståltrapezplader som overdækning. Overdækningen har en bæreevne på 220 kg/m2 ved en max. spændvidde på 1,4 meter, men må ikke benyttes som arbejdsplads eller til opmagasinering af byggematerialer.

Arbejdsplatform.

På Allerhuset i København, blev der udlagt et bjælkelag af SkanDek-bjælker med træfiberplader og tagpap på, i den øverste etage over foyeren. Derved fik bygherren et tæt tag i byggeperioden, samtidig håndværkerne benyttede dækket som en arbejdsplatform for tag- og loftsarbejdet. Flere af SkanDek-bjælkerne blev senere nedtaget og genanvendt på byggeriet Horten, også i København.

Links:

  • Ved indhentning af priser, montageanvisninger og andet teknisk materiale, henviser vi til leverandørerne af sikkerhedsudstyr; fx Stennevad A/S, Icopal Secura System eller RSS International ApS. SkanDek Tagelementfabrik A/S er ikke ansvarlig for projektering, indkøb, udførelse og brug af eftermonterede sikkerhedssystemer på ståltagelementerne.