SkanDek

SkanDek Brand

Forskellige opbygninger

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – har udført flere fuldskala brandforsøg på SkanDeks elementer.

Det har resulteret i en række forskellige opbygningsmuligheder, afhængig af brandkravet. Nedenfor er oplistet de mest almindelige opbygninger.

  • REI 30 / BS-30. Loft med ståltrapezplader.
  • REI 60 / BS-60. Loft af 20 mm trykfast rockwool med en perforeret ståltrapezplade under.
  • BD-30. Loft med forskalling og gipsplader.
  • BS-60. Loft med ståltrapezplader beklædt med brandgips.
  • BD-60. Mineraluld fastholdt mellem forskalling, beklædt in situ med enten gips eller træbetonplader.
  • BS-60. 20 mm trykfast mineraluld fastholdt med vindtræksbånd pr. 400 mm til overliggende ståltrapezplade.

18 mm ståltrapezplade, beklædt med brandgips in situ (eksl.) for overholdelse af BS-60 / REI 60.

Læs mere om brandsikre og branddrøje konstruktioner her

Bygselv etagedæk – SkanDek

Bygselv tag – SkanDek