KS

Kvalitets sikring!

Kvalitetssikring af montagearbejdet.

Kvalitetssikring er et værktøj for dig som entreprenør, til at dokumentere overfor bygherren og hans rådgivere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af entrepriseaftalen.

Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten af det færdige byggeri. Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier.

Faser.

 • Kontrolopmåling samt koordinering af tidsplaner og adgangsforhold.
  Montøren skal sammen med byggepladsens ledelse, i god tid kontrollere at de bærende konstruktioner er udført og afstivet korrekt i forhold til beskrivelserne, og at der ikke er spring og ujævnheder i vederlaget. Tagelementmontøren har ret til at kassere underlaget, såfremt det er uegnet til oplægning af tagkassetter.
  Det er en god idé at benytte en laserafstandsmåler på de invendige vægge, for at se om montagetolerancerne er overholdt. På lange bygninger vil det ofte være en fordel at afsætte målemærker på vederlaget, for at opretholde takten.
 • Modtagerkontrol.
  Værktøjer: Modtagekontrolskemaer og evt. fotodokumentation.
 • Montage.
  Værktøjer: Proceskontrolskemaer og fotodokumentation.
  Tagelementmontører, tagdækkere etc., må aldrig forlade byggepladsen inden der er foretaget natlukning. Indtrængende vand i ikke-afdækkede ender og sider på ståltagelementerne, kan medføre vandskader på mineraluld og træforskalling.Underpap: Tagelementer der bliver leveret med underpap til efterfølgende strimling, kan fungere som midlertidig afdækning i bygge-perioden. Underpap har ofte en UV-bestandighed på op til et år i sig selv, men styrkemæssigt er den selvsagt ikke så stærk som en overpap. Som en tommelfingerregel bør man efter 3 uger udføre regelmæssig visuel og fysisk kontrol på stærkt vind-udsatte steder (fx langs stern og murkrone), for at sikre sig mod lækager fra opblæste samlinger. I øvrigt henvises til TOR’s anvisninger.

PVC-tagfolie: Folieoverlæg kan svejses sammen med varmluft, selvom overfladen på tagfolien er fugtig. Dog kan der i enkelte tilfælde opstå problemer med vedhæftningen, hvis undersiden af tagfolien er blevet opfugtet. I disse tilfælde skal man vente med at svejse til undersiden er tørret ud, eller også forsøge at udtørre folien med varmluft.

 • Afleveringsfasen.
  Værktøjer: Slutkontrolskemaer, afvigerapporter, dagbogsoptegnelser.

 

Bilag og links: