Ovenlys

Ovenlys

Ovenlys-udsparinger.

I SkanDek’s tagelementer kan man placere ovenlys næsten hvor man vil, så længe man ikke bryder de bærende SkanDek-bjælker. Max. bredden er typisk 1500 mm. Enderne på ovenlysudsparingerne er lukket med tværgående ovenlys-skot i galvaniseret stål. Såfremt udsparingen er smallere end bjælkeafstanden, ilægges der en udveksling imellem ovenlysskotene (max. 3000 mm lang)

Ovenlys og tilsatte lysninger.

Indbygning af ovenlys.

Da SkanDek’s elementer har fåbærebjælker kan man eftermontere store og bredde ovenlys. Ovenlysene monteres til oversiden af ståltagelementet som vanligt, efter leverandørens og/eller TOR’s anvisninger.

Det normale antal bjælker i en tagkassette er 3 – 4 bjælker, men der kan ilægges op til fx 8 bjælker ved store spændvidder kombineret med stor belastning samt deformationskrav.

Kroppen på SkanDek-bjælken er 250 mm, mens den samlede bredde er 294 mm, pga. de to 22 mm clinche-kanter på hver side af bjælken, der fungerer som samling mellem over- og underdel af SkanDek-bjælken. Normalt vil man klodse ud for clinche-kanten ved at påskrue en 22 mm forskalling in situ. Fra fabrikken er dampspærren ført op under tagmembranen som midlertidig lukning under oplægning og transport. Dampspærren kan efterfølgende skæres fri, og tætnes mod ovenlyset iht. arkitektens og/eller ovenlys-leverandørens anvisninger. Udsparingerne kan også leveres med færdige lysninger af lakeret tyndplade.

Ovenover: Typisk indbygning af ovenlys mellem to SkanDek-bjælker. I det viste tilfælde er lysmålet 24 mm smallere end udsparingen, der er tilsat 12 mm lysninger i begge sider. Endvidere er der lavet 22 mm udklodsning for clinche-kanten.

Nedenunder: Tværsnit i tagelementer med henholdsvis 3 og 4 bjælker. Bemærk kantbjælke mod tilstødende tagelementer samt stabiliserende vægge.

Tjekliste for projektering af ovenlys.

Som en lille hjælp, er herunder en lille liste over de ting, man bør være opmærksom på, når man tegner og projekterer ovenlys.

  • Beregn det nødvendige areal for evt. røgventilation (brandventilatorer) samt lys-indfald, og skitser det på en plantegning. Der skal også tages hensyn til afstande ind mod brandsektioneringer.
  • Koordiner placering og størrrelser af ovenlys med den rådgivende ingeniør, der udfører den statiske analyse af tagets skivevirkning, iht. norm for stålkonstruktioner EN 1993/Eurocode 3, samt Tyndpladenormen DS 446:2000. Det er vigtigt, at ovenlysene ikke hindrer evt. skivevirkning i taget.
  • Optegn samlingsdetaljer mellem SkanDek-element og ovenlys, så udsparingen/hulmålet i tagkassetten passer til lys-mål og karm-mål.
  • Koordiner den endelige placering af ovenlysene med SkanDek, med skyldig hensyntagen til tagelementernes geometri og modulbredder.

Links og downloads:

  • Download ovenlysdetaljer som PDF og DWG.
  • Ovenlys og skivekræfter i tyndpladekonstruktioner.
  • Ved dimensionering af brandventilation, henvises til DS 428, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt DBI Vejledning 27.
  • Ved projekterning af brandkamserstatninger og vinkelsmitte henvises til SBi-anvisning afsnit 5.5.2 samt DBI Vejledning 35.
  • SBi-anvisning 224 – Fugt i bygninger (2009), kap.11.8: For at undgå kondensdannesle bør lyspaneler udformes, så rumluften kan cirkulere frit langs ruden. Lysningspanelerne skal også være tilstrækkeligt isolerede til at undgå kondensdannelse på indersiden.