Ovenlys og deres optimale placering

Ovenlys og deres optimale placering

99db566293Der er penge at spare, hvis man som entreprenør anvender SkanDek elementerne til at overføre skivekræfter. Som entreprenør skal du især have fokus på placering af ovenlys, hvilket er omtalt i tyndpladenormen.

Fokuser på ikke at lave ovenlysene breddere end 1,20 meter, da disse vil kunne placeres imellem bærebjælkerne i elementerne.

Krav til ovenlysplacering og geometisk størelse.

  • Randzone på 25 % af skivens mindste sidemål, hvor der ikke må placeres ovenlys. Dvs. 0,25*22 m = 5,5 m
  • Max. areal af ovenlys på 15 % af skivens areal. Dvs. 0,15*60 m*22 m =198 m2
  • I snit parallelle med skivens sidelinier må ovenlysenes samlede bredde ikke overstige 25 % af skivens bredde i den pågældende retning. Dvs. max. samlet bredde af ovenlys på 0,25*22 m = 5,5 m og max. samlet længde af ovenlys på 0,25*60 m = 15 m.
  • 1,5b<L<4xB – bør overholdes

På nedenstående figur er den pågældende bygningsgeometri vist, hvor randzonen er angivet med stiplet. De viste ovenlys er 2,75 m x 1,2 m, hvormed de overholder de geometriske krav.
Skiven er bygningens ydervægge, som her i dette tilfælde er de stabiliserende vægge.