Design og holdbarhed

Design og holdbarhed

Sammen med bygherrer, arkitekter og ingeniører bygger vi skoler og institutioner, der er førende på design og funktion.

Når det kommer til lysindfald viser erfaringerne, at den bedste form for reduktion af blænding fra sollys, er udvendig solafskærmning. Skråtstillede lameller over vinduer, er hyppigst anvendte løsning. Desværre er den ikke optimal, da den besværliggør rengøring af vinduerne.

For at imødekomme denne problemstilling, har SkanDek udviklet et udhæng, hvor den bærende konstruktion kan gemmes, så tagkonstruktionen fremstår som let og svævende. Udhæng af denne type er halvt så tyk som taget og kan uden understøtning laves op til 3 meter, mens et standart udhæng i samme tykkelse som taget, kan laves op til 5 meter uden understøtning. Udkraget bjælkespær tilgodeser bygningens funktionalitet og forhindrer blænding fra solen.

Holdbarhed. Levetiden på et tag, som er bygget op af 100% uorganiske materialer må siges at have lang levetid. Bæreprofilerne er galvaniserede, så hvilke faktorer, der skulle give bygherren uforudsete udgifter, kan være svære at finde. Levetiden på et SkanDek element må derfor ligge over 50 år.