Tætning af dampspærere

Tætning af dampspærre

Bygningsreglementernes seneste energibestemmelser har ført til en skærpet opmærksomhed på klimaskærmens lufttæthed. Når man projekterer lufttætte konstruktioner, er det væsentligt, at konstruktionerne er bygbare i praksis.

Ved anvendelse af SkanDek elementerne står de udførende bedre stillet, end ved andre konstruktioner, da de kun skal sikre sig at samlingerne mellem elementerne er tætte, samt at samlingen mellem ydervæg og SkanDek er tæt.

SkanDek elementerne leveres med butylbånd, således sikrer man sig at længdesamlingerne er tætte.

Udsparinger som er udført på fabrik, er i sig selv tætte, hvorfor den udførende kun skal sikre sig, at samlingerne med forskellige flader bliver udført korrekt. Den udførende skal sikre sig tætte samlinger ved installationer, der efterfølgende gennembryder SkanDek elementet, fx kabelgennemføringer, i forbindelse med el-installationer, og gennemføringer ved opsætning af aftræksrør.

Ved SkanDek elementer, som er placeret op imod en ydervæg, leveres elementerne med ekstra overlæg, som skal rulles ned og tapes fast på væggen med butyl bånd.

Arbejdsbyrden med at lave klimaskærm, der er lufttæt, må siges at være meget begrænset når man arbejder med SkanDek elementer.