SkanDek GreenLine

SkanDek GreenLine

Gitterbjælker.

Den bærende del i SkanDek GreenLine er de patenterede gitterbjælker, som er en videreudvikling af den traditionelle SkanDek kassebjælke.

Gitterbjælkerne produceres i fire højder – 450, 500, 550 og 600 mm, med en godstykkelse på 2,0 mm.

Typebetegnelsen er lavet således, at tallet i betegnelsen angiver bjælkehøjden.

Eksempel:

SD550: SD er en forkortelse for SkanDek

SD550: 550 mm gitterbjælke.

Gitterbjælkerne består af to specialprofilerede skaller – en over- og en underskål, der samles ved hjælp af et gittersystem – såkaldte Deltastivere.

Reaktion: Den karakteristiske reaktionskapacitet = 34,9 kN, hvilket i middel konsekvensklasse giver en regningsmæssig reaktion på 31,73 kN pr. bjælke.

Moment: Det karakteristiske brudmoment ligger fra 100,5 kNm til 146,7 kNm pr. bjælke, afhængig af typen. Altså en enorm styrke i forhold til egenvægten, som ligge fra 19 kg pr. løbende meter til 24 kg pr. løbende meter.

Styrken i gitterbjælkerne er desuden væsentligt forøgede i forhold til de traditionelle kassebjælker. Sammenligner man en gitterbjælke af typen SD600 med en kassebjælke af typen SD200 vil gitterbjælken være mere end 5 gange så stærk.

Det har især betydning på de store spænd over 18 m, hvor antallet af bærebjælker kan reduceres væsentligt ved at anvende SkanDek GreenLine.

Den øgede styrke betyder samtidig en væsentlig forbedret stivhed, hvilket gør, at det ikke er nødvendigt, at producere elementerne med store pilhøjder.