SkanDek

SkanDek

Placering af randstringere omkring skivefelter.

Hvor der er brugt tagelementer med SkanDek af typerne SD200, SD300 og SD350, kan randstringeren, omkring skivefeltet, placeres i niveau med undersiden af bjælkerne. I nogle lasttilfælde skal randstringeren i gavlen dog være i samme niveau som tagtrapezpladen, for at kunne optage skivelasten.
Yderste SkanDek-bjælke langs en gavl kan i visse tilfælde fungere som stringer. Dette kræver i hvert enkelt sag en nærmere beregning ud fra bygherrerådgiverens lastplaner.