U-Value

U-Value

Today, SkanDek is able to deliver SD350 panels with a U-value as low as 0.15 W/m2*K. The U-value can be improved by applying extra isolation on the roof or ceiling part.

 • Spændvidde.
 • Deformation, for variabel last.
 • Last fra installationer.
 • Egenvægt.
 • Nyttelasten.
 • Snelast.
 • Sneophobning, ækvilant.
 • Sneophobning, maksimalt.
 • Brandkrav.

Ud fra bygherrerådgiverens krav til æstetik, design og lastplaner, kan SkanDek dimensionere hvor mange SkanDek bjælker, der skal i elementerne, og herudfra bestemme U-værdien.

SkanDek rådgiver om hvilken opbygning og tykkelse, der økonomisk set er mest optimal ud fra rådgiverens krav.

Kontakt vores salgsafdeling for mere information.

Nye skærpede krav

Nye Skærpede krav.

Hvor det iht. BR95 ofte var nok med 15 cm ubrudt isolering kl. 37, skal man efter BR15 ofte bruge tilsvarende 50 cm isolering, – altså mere end 3 gange så meget, som for blot 15 år siden, hvor de første typer af SkanDek blev udviklet.

For at følge med de skærpede krav, har SkanDek udviklet SkanDek GreenLine, en elementtype med forbedret U-værdi. SkanDek opererer derfor nu med to typer elementer, med forskellige forudsætninger.

Når man som rådgiver eller entreprenør vælger, at arbejde med SkanDek, er det derfor vigtigt, at afgøre U-værdikravet på et tidligt tidspunkt.

De traditionelle SkanDek elementer bruges til etagedæk og tagkonstruktioner, hvor der ikke er væsentlige krav til energiramme og U-værdi.

SkanDek GreenLine er derimod velegnet til lavenergibyggeri, idet vi her kan tilbyde en færdig tagkonstruktion, med U-værdi helt ned til 0,08 W/m2K.

Nedenfor: Snit i tagudhæng, med farvelagte minimums-tykkelser på kondens- og kuldebroisolering.

Thermal bridges

When designing roof projections there are several points to keep in mind.

 • Cantilevered building parts from heated buildings must be isolated against thermal bridges, to prevent heat loss and condensation in and on the interior ceilings. Condensation can lead to moisture damage on the building parts, as well as a bad indoor climate. SkanDek recommends that the cantilevered thin-plate parts are isolated with minimum 30 mm of isolation.
 • When setting op soft mineral wool as thermal bridge isolation between secondary boarding, a wind barrier should be established, so that the isolation does not blow apart. The wind barrier must be sealed with a suitable caulking compound.

Calculation programs and documentation.

 • Calculation program. (Currently being revised)
 • U-value test (currently being revised)

Kondensisolering på taget.

SkanDek anbefaler, at der altid monteres minimum 30 mm trykfast isolering på taget, som kondensisolering. Hvis tagfladen er med ensidigt fald, kan SkanDek levere elementerne med den trykfaste isolering monteret fra fabrik. Ved kileopbygning på pladsen, anbefaler SkanDek, at entreprenøren monterer 30 mm trykfast isolering, som underlag for kileopbygningen.

Above: Cross sections in two roof panels with three and four SkanDek beams respectively, each with a pressure-resistant moisture isolation on the roof plate. The nethermost roof panel has 20 mm rigid mineral wool over the ceiling plate to comply with noise and fire requirements.

Below: Cross section in roof projections with coloured minimum thicknesses of moisture and thermal bridge isolation.